video

Emilia Martensson & Janez Dovč – När som jag var på mitt adertonde år

Swedish traditional folksong – När som jag var på mitt adertonde år

Emilia Martensson – vocal
Janez Dovč – accordion, accordion percussion samples
http://www.janezdovc.com
Video: Ana T. Kus